We use cookies to provide the best site experience.
PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināts: Decembris 11, 2023

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīta Mūsu politika un procedūras attiecībā uz Jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu, kā arī Jūs varat uzzināt par Jūsu tiesībām uz konfidencialitāti un to, kā Jūs aizsargā likums.
Mēs izmantojam Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Reģistrējoties un izmantojot mūsu Pakalpojumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, piekrītat tiem un esat brīvprātīgi kļuvis par līgumslēdzēju pusi, ciktāl tie attiecas uz Jums.
Interpretācija un definīcijas
Interpretācija
Vārdiem, kuru sākuma burts ir rakstīts ar lielo sākumburtu, ir nozīmes, kas definētas saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem. Turpmāk minētajām definīcijām ir vienāda nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.
Definīcijas
Šajā Privātuma politikā:
- Konts ir unikāls konts, kas Jums izveidots, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumam vai tā daļām.
- Saistītā persona ir vienība, kas kontrolē, ir kontrolēta vai atrodas kopīgā kontrolē ar kādu pusi, kur "kontrole" nozīmē īpašumtiesības uz 50% vai vairāk akcijām, kapitāla daļām vai citiem vērtspapīriem, kas dod tiesības balsot par direktoru ievēlēšanu vai citām vadības institūcijām.
- Lietojumprogramma attiecas uz YARD Delivery, Sabiedrības nodrošināto datorprogrammu.
- Sabiedrība (šajā Līgumā saukta par "Sabiedrību", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir YARD Delivery SIA, Krisjana Valdemara iela 21 - 11, Rīga, LV-1010.
- Valsts attiecas uz: Latvija, Rīga.
- Ierīce ir jebkura ierīce, kas var piekļūt Pakalpojumam, piemēram, dators, mobilais tālrunis vai digitālā planšetdators.
- Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu.
- Pakalpojums attiecas uz Pieteikumu.
- Pakalpojumu sniedzējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus Sabiedrības vārdā. Tas attiecas uz trešo personu uzņēmumiem vai fiziskām personām, ko Sabiedrība nodarbina, lai veicinātu Pakalpojuma sniegšanu, sniegtu Pakalpojumu Sabiedrības vārdā, veiktu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu Sabiedrībai analizēt, kā tiek izmantots Pakalpojums.
- Lietošanas dati attiecas uz automātiski vāktiem datiem, kas iegūti, izmantojot Pakalpojumu, vai no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).
- Jūs ir fiziska persona, kas piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, vai uzņēmums, vai cita juridiska persona, kuras vārdā šī persona piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, atkarībā no situācijas.
Jūsu personas datu vākšana un izmantošana
Apkopojamo datu veidi
Personas dati
Izmantojot Mūsu Pakalpojumu, Mēs varam lūgt Jūs sniegt Mums noteiktu personiski identificējamu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs. Personu identificējoša informācija var ietvert, bet ne tikai:
- E-pasta adrese
- Vārds un uzvārds
- tālruņa numurs
- Lietošanas dati
- Pases fotoattēls
- Personas fotogrāfija
- IBAN
Lietošanas dati
Lietošanas dati tiek vākti automātiski, izmantojot Pakalpojumu.
Lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā Jūsu Ierīces interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, mūsu Pakalpojuma lapas, kuras Jūs apmeklējat, Jūsu apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālie ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.
Kad Jūs piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai ar tās starpniecību, Mēs varam automātiski vākt noteiktu informāciju, tostarp, bet ne tikai, Jūsu izmantotās mobilās ierīces veidu, Jūsu mobilās ierīces unikālo identifikatoru, Jūsu mobilās ierīces IP adresi, Jūsu mobilo operētājsistēmu, Jūsu izmantotās mobilās interneta pārlūkprogrammas veidu, unikālos ierīces identifikatorus un citus diagnostikas datus.
Mēs varam arī vākt informāciju, ko Jūsu ierīce nosūta ikreiz, kad Jūs apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai kad Jūs piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai ar tās starpniecību.
Informācija, kas tiek ievākta, lietojot Lietojumprogrammu
Lai nodrošinātu Mūsu Pieteikuma funkcijas, lietojot Mūsu Pieteikumu, ar Jūsu iepriekšēju atļauju Mēs varam vākt:
- informāciju par Jūsu atrašanās vietu
- attēlus un citu informāciju no Jūsu Ierīces kameras un foto bibliotēkas
Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu Mūsu Pakalpojuma funkcijas, uzlabotu un pielāgotu Mūsu Pakalpojumu. Šī informācija var tikt augšupielādēta uz Sabiedrības un/vai Pakalpojumu sniedzēja serveriem vai arī tā var tikt vienkārši saglabāta Jūsu Ierīcē.
Jūs varat jebkurā laikā iespējot vai aizliegt piekļuvi šai informācijai, izmantojot Jūsu Ierīces iestatījumus.
Jūsu Personas datu izmantošana
Sabiedrība var izmantot Personas datus šādiem mērķiem:
- Lai sniegtu un uzturētu mūsu Pakalpojumu, tostarp, lai uzraudzītu mūsu Pakalpojuma izmantošanu.
- Lai pārvaldītu Jūsu Kontu: lai pārvaldītu Jūsu kā Pakalpojuma lietotāja reģistrāciju. Jūsu sniegtie Personas dati var nodrošināt Jums piekļuvi dažādām Pakalpojuma funkcijām, kas Jums ir pieejamas kā reģistrētam lietotājam.
- Līguma izpildei: lai izstrādātu, izpildītu un uzņemtos pirkuma līgumu par produktiem, precēm vai pakalpojumiem, kurus Jūs esat iegādājies, vai jebkuru citu līgumu ar mums, izmantojot Pakalpojumu.
- Lai sazinātos ar Jums: Lai sazinātos ar Jums, izmantojot e-pastu, telefona zvanus, SMS vai citus līdzvērtīgus elektroniskās saziņas veidus, piemēram, mobilās lietotnes push paziņojumus, par atjauninājumiem vai informatīviem paziņojumiem saistībā ar funkcionalitātēm, produktiem vai līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, tostarp drošības atjauninājumiem, ja tas ir nepieciešams vai pamatoti to ieviešanai.
- Sniegt Jums jaunumus, īpašos piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un pasākumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus Jūs jau esat iegādājies vai par kuriem Jūs jau esat interesējies, ja vien Jūs neesat izvēlējies nesaņemt šādu informāciju.
- lai pārvaldītu Jūsu pieprasījumus: Lai apkalpotu un pārvaldītu Jūsu mums adresētos pieprasījumus.
- Uzņēmējdarbības nodošanai: Mēs varam izmantot Jūsu informāciju, lai novērtētu vai veiktu apvienošanos, nodalīšanu, pārstrukturēšanu, reorganizāciju, likvidāciju vai citādu dažu vai visu Mūsu aktīvu pārdošanu vai nodošanu, neatkarīgi no tā, vai tas notiek darbības turpināšanas vai bankrota, likvidācijas vai līdzīga procesa ietvaros, kurā starp nododamajiem aktīviem ir Mūsu rīcībā esošie Personas dati par mūsu Pakalpojumu lietotājiem.
- Citos nolūkos: Mēs varam izmantot Jūsu informāciju citiem mērķiem, piemēram, datu analīzei, lietošanas tendenču noteikšanai, mūsu reklāmas kampaņu efektivitātes noteikšanai un lai novērtētu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu, produktus, pakalpojumus, mārketingu un Jūsu pieredzi.
Mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju šādos gadījumos:
- ar pakalpojumu sniedzējiem: Mēs varam kopīgot Jūsu personas informāciju ar Pakalpojumu sniedzējiem, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantošanu, sazinātos ar Jums.
- Uzņēmējdarbības nodošanai: Mēs varam kopīgot vai nodot Jūsu personisko informāciju saistībā ar jebkādu apvienošanos, Sabiedrības aktīvu pārdošanu, finansēšanu vai visa Mūsu uzņēmuma vai tā daļas iegādi citam uzņēmumam, vai sarunu par to laikā.
- Ar saistītajiem uzņēmumiem: Mēs varam kopīgot Jūsu informāciju ar Mūsu filiālēm, un šādā gadījumā mēs pieprasīsim, lai šīs filiāles ievēro šo konfidencialitātes politiku. Saistītie uzņēmumi ietver Mūsu mātesuzņēmumu un jebkurus citus meitasuzņēmumus, kopuzņēmumu partnerus vai citus uzņēmumus, kurus Mēs kontrolējam vai kuri atrodas kopīgā kontrolē ar Mums.
- Ar darījumu partneriem: Mēs varam kopīgot Jūsu informāciju ar Mūsu sadarbības partneriem, lai piedāvātu Jums noteiktus produktus, pakalpojumus vai akcijas.
- Ar citiem lietotājiem: kad Jūs kopīgojat personisko informāciju vai citādi mijiedarbojaties publiskajās zonās ar citiem lietotājiem, šādu informāciju var apskatīt visi lietotāji un tā var tikt publiski izplatīta ārpus vietnes.
- ar Jūsu piekrišanu: Mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju jebkādiem citiem mērķiem ar Jūsu piekrišanu.
Jūsu personas datu saglabāšana
Sabiedrība saglabās Jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā izklāstītajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim Jūsu Personas datus, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu savas juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir pienākums saglabāt Jūsu datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), risinātu strīdus un īstenotu savus juridiskos līgumus un politiku.
Sabiedrība saglabās arī Lietošanas datus iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu Mūsu Pakalpojuma drošību vai uzlabotu tā funkcionalitāti, vai kad Mums ir juridisks pienākums glabāt šos datus ilgāku laiku.
Jūsu personas datu pārsūtīšana
Jūsu informācija, tostarp Personas dati, tiek apstrādāti Sabiedrības darbības birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka šī informācija var tikt pārsūtīta uz datoriem, kas atrodas ārpus Jūsu valsts, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Jūsu jurisdikcijas likumiem.
Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, ir Jūsu piekrišana šādai pārsūtīšanai.
Sabiedrība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un Jūsu personas dati netiks nodoti organizācijai vai valstij, ja netiks īstenota atbilstoša kontrole, tostarp Jūsu datu un citas personas informācijas drošība.
Jūsu personas datu dzēšana
Jums ir tiesības dzēst vai lūgt, lai Mēs palīdzam dzēst Jūsu Personas datus, kurus Mēs esam apkopojuši par Jums.
Mūsu Pakalpojums var sniegt Jums iespēju dzēst noteiktu informāciju par Jums no Pakalpojuma iekšienes.
Jūs varat jebkurā laikā atjaunināt, grozīt vai dzēst Jūsu informāciju, pierakstoties savā Kontā, ja Jums tāds ir, un apmeklējot konta iestatījumu sadaļu, kas ļauj Jums pārvaldīt Jūsu personisko informāciju. Jūs varat arī sazināties ar Mums, lai pieprasītu piekļuvi, labotu vai dzēstu jebkādu personisko informāciju, ko Jūs mums esat sniedzis.
Tomēr ņemiet vērā, ka Mums var būt nepieciešams saglabāt noteiktu informāciju, ja mums ir juridisks pienākums vai likumīgs pamats to darīt.
Jūsu personas datu izpaušana
Darījumu darījumi
Ja Sabiedrība ir iesaistīta apvienošanās, iegādes vai aktīvu pārdošanas darījumā, Jūsu Personas dati var tikt nodoti. Mēs sniegsim paziņojumu, pirms Jūsu Personas dati tiks nodoti un tiem tiks piemērota cita Privātuma politika.
Tiesībaizsardzības iestādes
Noteiktos apstākļos Sabiedrībai var nākties izpaust Jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai valsts iestādes (piemēram, tiesa vai valsts aģentūra), atbildot uz pamatotiem pieprasījumiem.
Citas juridiskās prasības
Sabiedrība var izpaust Jūsu Personas datus, ja tā labticīgi uzskata, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:
- izpildīt juridisku pienākumu
- aizsargātu un aizstāvētu Sabiedrības tiesības vai īpašumu
- novērstu vai izmeklētu iespējamus pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu
- aizsargātu Pakalpojuma Lietotāju vai sabiedrības personisko drošību.
- Aizsargāt pret juridisko atbildību
Jūsu personas datu drošība
Mums ir svarīga Jūsu Personas datu drošība, taču jāatceras, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan Mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, Mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.
Bērnu privātums
Mūsu Pakalpojums nav paredzēts personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Mēs apzināti nevācam personiski identificējamu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja Jūs esat vecāks vai aizbildnis un Jums ir zināms, ka Jūsu bērns ir sniedzis Mums Personas datus, lūdzu, sazinieties ar Mums. Ja Mēs uzzinām, ka esam vākuši Personas datus no personas, kas jaunāka par 18 gadiem, bez vecāku piekrišanas pārbaudes, Mēs veicam pasākumus, lai šo informāciju izņemtu no Mūsu serveriem.
Ja Mums ir jāpaļaujas uz piekrišanu kā juridisko pamatu Jūsu informācijas apstrādei un Jūsu valstī ir nepieciešama vecāka piekrišana, Mēs varam pieprasīt Jūsu vecāka piekrišanu, pirms Mēs vācam un izmantojam šo informāciju.
Saites uz citām vietnēm
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras nepārvalda Mēs. Ja Jūs noklikšķināsiet uz trešās puses saites, Jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām Jums iepazīties ar katras Jūsu apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.
Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi.
Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt Savu konfidencialitātes politiku. Mēs Jūs informēsim par jebkādām izmaiņām, ievietojot jauno Konfidencialitātes politiku šajā lapā.
Pirms izmaiņu stāšanās spēkā mēs Jūs par to informēsim pa e-pastu un/vai redzamā paziņojumā Mūsu Pakalpojumā, kā arī atjaunināsim datumu "Pēdējo reizi atjaunināts" šīs Konfidencialitātes politikas augšpusē.
Jums ieteicams periodiski pārskatīt šo Konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.
Sazinieties ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šo Konfidencialitātes politiku, Jūs varat sazināties ar mums:
- pa e-pastu: info@yard.delivery
- Apmeklējot šo lapu mūsu tīmekļa vietnē: https://yard.delivery/.
- pa tālruņa numuru: + 1 650 2607009

Made on
Tilda